Beyaz Kod Ekibi
29 Temmuz 2022

 Başkan Kemalettin KILIÇ İdari ve Mali İşler Müdür
 Üye Özden KARAKOÇ Kalite Yönetim Direktörü
 Üye Sezai CÜREBAL Sağlık Memuru
 Üye Erkut Çelenk Güvenlik Birim Sor.