Hasta Yakınlarının Görüşlerimi Değerlendirme Ekibi
14 Eylül 2022

Başkan Kemalettin KILIÇ İdari ve Mali İşler Müdürü
 Üye  Özden KARAKOÇ Kalite Yönetim Direktörü
 Üye  Muttalip AYDIN Hasta Hakları Birim Sor.