T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Güncelleme Tarihi: 21/01/2021

Sağlık Kalite Standartları gereği Kurumumuz ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ aşağıdaki personelden oluşmuş olup,

Komitenin görev alanı;

-Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik ADSM’ nin özelliklerine ve şartlarına uygun enfeksiyon kontrol programı oluşturur, uygular, ilgili bölümlere ve yönetime bu konuda öneriler sunmak,

-Enfeksiyon kontrol programı kapsamında talimatlar oluşturur, bu talimatları uygulatır, izler ve gerektikçe güncellemek,

-Sağlık personeline enfeksiyon kontrol programı kapsamında sürekli hizmet içi eğitim verir ve uygulamaları denetlemek,

-ADSM enfeksiyon kontrol programı için hedefler koyar, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirir ve yıllık çalışma raporu hazırlamak,

-Antibiyotiklerin kontrollü kullanımı ile ilgili politikaları belirlemek,.

-Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçleri, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımları konusunda ilgili mercilere görüş bildirmek,

-Sağlık personeli için tehdit oluşturan enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapar, izolasyon tedbirlerini belirlemek,

 -Antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini belirler, dezenfektanların seçimi ve kullanımını denetlemek,

-Sağlık personelinin meslekle ilişkili enfeksiyon risklerini takip eder, koruyucu tıbbi önerilerde bulunur, gerekli durumlarda bağışıklama ve profilaksi programlarını düzenlemek.

-İlgili idari birimlerle koordinasyon halinde ADSM temizliği, mutfak ve atık yönetimi ilkelerini belirler.

-Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri  başlatmak.
-Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemektir.

Sağlı Kalite Standartlarına uygun gerekli çalışmaları yapmanızı önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                        Dt. Fatih ADA
                                                                                                                                Başhekim(Hastane Yöneticisi)

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ GÖREVLİLERİ:

1.Başkan                          : Dt. Fatih ADA(Başhekim)

2.Üye                               :Kemalettin KILIÇ(İdari ve Mali İşler Müdürü)

3.Üye                               :Dt:Özden KARAKOÇ (Kalite Yönetim Direktörü)

4.Üye                               :Dr.Dt.Okhan ORAL(Çene Cerrahi Uzmanı)

5.Üye:                              :Dt.Nalan YAPAR (Diş Hekimi)

6.Üye.                               :Dt.Özlem İNAL (Diş Hekimi)

7.Üye                                :Lütfiye BEKİROĞLU (Diş Protez Lab. Sorumlusu)

8.Üye                                :Hem.Gürşen ŞARMAN

9.Üye                                 :Habib SAĞLAM (Röntgen Tekn.)