Çalışan Görüşleri Değerlendirme Ekibi
14 Eylül 2022

Başkan Fatih ADA Başhekim 
Üye  Kemalettin KILIÇ İdari Mali İşler Müdürü
 Üye  Özden KARAKOÇ Kalite Yönetim Birim Sorumlusu
 Üye  Sezai CÜREBAL Çalışan Güv.Bir.Sor.