Hasta Güvenliği Komitesi
27 Mart 2024

Sağlık Kalite Standartları gereği Kurumumuz HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ aşağıdaki personelden oluşmuş olup,

Komitenin görev alanı;
1.Hastaların doğru kimliklendirilmesini sağlayacaktır.
2.Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlayacaktır.
3.ilaç güvenliğinin sağlayacaktır.
4.Radyasyon güvenliğinin sağlanması
5.Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması sağlayacaktır.
6.Güvenli cerrahi uygulamaları sağlayacaktır.
7.Hasta mahremiyetini sağlayacaktır.
8.Hastaların  güvenli transferi sağlayacaktır.
9.Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi sağlayacaktır.
10.Bilgi güvenliğinin sağlayacaktır.
11.Enfeksiyonların önlenmesi sağlayacaktır.
12. Diş protez laboratuvarında hasta güveliğinin sağlanması  
13.Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri  başlatacaktır.
14.Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenleyecektir.

Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun gerekli çalışmaları yapmanızı önemle rica ederim.


  HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

Ad-Soyad

Ünvan

Başkan

Emre PARK

Başhekim

Üye

Abdulkadir YILDIZ

İdari ve Mali İşler Müdürü

Üye

Hatice TARIM IŞIK

Kalite Yönetim Sorumlusu

Üye

Dilek İŞLEYEN

Sorumlu diş hekimi

Üye

Ayhan ÇANDIR

Diş Hekimi

Üye

Muttalip AYDIN

Hasta Hakları Sorumlusu

Üye

Lütfiye BEKİROĞLU

Diş Protez Sorumlusu

Üye

Gürşen ŞARMAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlusu

Üye

Habib SAGLAM

Radyoloji Birim Sorumlusu

Üye

Fırat Caner KURUCU

Bilgi İşlem Sorumlusu

Üye

Ünsal IŞIK

Sağlık Memuru