Hasta Güvenliği Komitesi
14 Eylül 2022

Sağlık Kalite Standartları gereği Kurumumuz HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ aşağıdaki personelden oluşmuş olup,

Komitenin görev alanı;
1.Hastaların doğru kimliklendirilmesini sağlayacaktır.
2.Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlayacaktır.
3.ilaç güvenliğinin sağlayacaktır.
4.Radyasyon güvenliğinin sağlanması
5.Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması sağlayacaktır.
6.Güvenli cerrahi uygulamaları sağlayacaktır.
7.Tıbbi cihaz güvenliğini sağlayacaktır.
8.Hasta mahremiyetini sağlayacaktır.
9.Hastaların  güvenli transferi sağlayacaktır.
10.Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi sağlayacaktır.
11.Bilgi güvenliğinin sağlayacaktır.
12.Enfeksiyonların önlenmesi sağlayacaktır.
13.Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri  başlatacaktır.
14.Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenleyecektir.

Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun gerekli çalışmaları yapmanızı önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                        Dt.Fatih ADA
                                                                                                                                Başhekim(Hastane Yöneticisi)

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ GÖREVLİLERİ:

1.Başkan                         :Dt.Fatih ADA (Başhekim)
2.Üye                              :Kemalettin KILIÇ(İdari ve Mali İşler Müdürü)
3.Üye                              :Dt:Özden KARAKOÇ(Kalite Yönetim Direktörü)
4.Üye                              :Dt.Ayhan ÇANDIR(Diş Hekimi)
5.Üye                              :Lütfiye BEKİROĞLU (Protez Laboratuvarı Birim Sorumlusu)
6.Üye                              :Fahri DEVECİ(Bilgiişlem Sorumlusu.)
7.Üye                              :Gürşen ŞARMAN(EKH)
8.Üye                              :Habib SAĞLAM (Radyoloji Sorumlusu)
9.Üye                            :Mehmeyt GÖK (Sağlık Memuru)
10.Üye                           :Muttalip AYDIN(Hasta Hakları Sorumlusu)