İlaç Yönetimi Ekibi
27 Mart 2024

Sağlık Kalite Standartları gereği Kurumumuz İLAÇ YÖNETİMİ EKİBİ aşağıdaki personelden oluşmuş olup,

 

Ekibin görev alanı;

1.İlacın dahil olduğu tüm süreçlerin  düzenlenmesi ve denetimini sağlamak,

2.Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili ilkelerin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak,

3.Akılcı antibiyotik kullanım ilkelerinin belirlenmesi ve “Antibiyotik Kullanım Kontrolü  ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi”nin  hazırlanması,

4.Çalışanlara konu ile ilgili eğitim planlaması  yapmak ve çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemek ,

5.Gerektiğinde  düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmak,

İlaç Yönetim Ekibi   
 

 

Adı-Soyadı

Ünvanı

Başkan

Emre PARK

Başhekim

Üye

Abdulkadir YILDIZ

İdari Ve  Mali İşler Müdürü

Üye

Hatice TARIM IŞIK 

Kalite Yönetim Sorumlusu

Üye

Özden KARAKOÇ

Farmakovijilans Sorumlusu

Üye

Dilek İŞLEYENDiş Hekimi

Üye

Gürşen ŞARMAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlusu

ÜyeÜnsal IŞIKSağlık Memuru