Hekim Seçme Hakkı
04 Kasım 2022

Hekim seçme hakkı ; hasta ve hasta yakınlarının , en temel hasta hakkı olan sağlık çalışanlarını seçmesi ve değiştirmesi, teşhis ve tedavilerinde katılımcı rol oynamaları şeklinde ifade etmek mümkündür.
Hekim seçme hakkı; ulusal ve uluslar arası metinlerde şu şekilde yer almaktadır: ''Hasta hekimini özgürce seçme hakkına sahiptir.''(Lizbon Bildirgesi 1981) ''Hastalar, sağlık sistemin işleyişi ile uyumlu olarak, hekimleri veya diğer sağlık personelini  ve sağlık kurumlarını seçme ve değiştirme hakkına sahiptir. ''(Amsterdam Bildirgesi 20-30 Mart  1994)