Enfeksiyon Kontrol Komitesi
27 Mart 2024

Sağlık Kalite Standartları gereği Kurumumuz ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ aşağıdaki personelden oluşmuş olup,

Komitenin görev alanı;

-Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik ADSM’ nin özelliklerine ve şartlarına uygun enfeksiyon kontrol programı oluşturur, uygular, ilgili bölümlere ve yönetime bu konuda öneriler sunmak,

-Enfeksiyon kontrol programı kapsamında talimatlar oluşturur, bu talimatları uygulatır, izler ve gerektikçe güncellemek,

-Sağlık personeline enfeksiyon kontrol programı kapsamında sürekli hizmet içi eğitim verir ve uygulamaları denetlemek,

-ADSM enfeksiyon kontrol programı için hedefler koyar, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirir ve yıllık çalışma raporu hazırlamak,

-Antibiyotiklerin kontrollü kullanımı ile ilgili politikaları belirlemek,.

-Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçleri, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımları konusunda ilgili mercilere görüş bildirmek,

-Sağlık personeli için tehdit oluşturan enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapar, izolasyon tedbirlerini belirlemek,

 -Antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini belirler, dezenfektanların seçimi ve kullanımını denetlemek,

-Sağlık personelinin meslekle ilişkili enfeksiyon risklerini takip eder, koruyucu tıbbi önerilerde bulunur, gerekli durumlarda bağışıklama ve profilaksi programlarını düzenlemek.

-İlgili idari birimlerle koordinasyon halinde ADSM temizliği, mutfak ve atık yönetimi ilkelerini belirler.

-Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri  başlatmak.
-Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemektir.

Sağlı Kalite Standartlarına uygun gerekli çalışmaları yapmanızı önemle rica ederim.

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 

Adı-Soyadı

Ünvanı

Başkan

Emre PARK

Başhekim

Üye

Abdulkadir YILDIZ

İdari ve Mali İşler Müdürü

Üye

Hatice TARIM IŞIK

Kalite Yönetim Sorumlusu

Üye

Dilek İŞLEYEN

Sorumlu diş hekimi

Üye

Okhan ORAL

Çene Cerrahi Uzmanı

Üye

Ayhan ÇANDIR

Diş Hekimi

Üye

Özlem İNAL

Diş Hekimi

ÜYE

Ayşe Mutlu TOYGAR

Sterilizasyon birim sor.

Üye

Lütfiye BEKİROĞLU

Diş Protez Sorumlusu

Üye

Habib SAGLAM

Radyoloji Birim Sorumlusu

ÜyeAyşe MUTLU TORGAN Atık Birim Sorumlusu

Üye

Gürşen ŞARMAN

Sağlık Hizmetleri Bİrim Sorumlusu