Enfeksiyon Kontrol Komitesi
14 Eylül 2022

Sağlık Kalite Standartları gereği Kurumumuz ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ aşağıdaki personelden oluşmuş olup,

Komitenin görev alanı;

-Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik ADSM’ nin özelliklerine ve şartlarına uygun enfeksiyon kontrol programı oluşturur, uygular, ilgili bölümlere ve yönetime bu konuda öneriler sunmak,

-Enfeksiyon kontrol programı kapsamında talimatlar oluşturur, bu talimatları uygulatır, izler ve gerektikçe güncellemek,

-Sağlık personeline enfeksiyon kontrol programı kapsamında sürekli hizmet içi eğitim verir ve uygulamaları denetlemek,

-ADSM enfeksiyon kontrol programı için hedefler koyar, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirir ve yıllık çalışma raporu hazırlamak,

-Antibiyotiklerin kontrollü kullanımı ile ilgili politikaları belirlemek,.

-Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçleri, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımları konusunda ilgili mercilere görüş bildirmek,

-Sağlık personeli için tehdit oluşturan enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapar, izolasyon tedbirlerini belirlemek,

 -Antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini belirler, dezenfektanların seçimi ve kullanımını denetlemek,

-Sağlık personelinin meslekle ilişkili enfeksiyon risklerini takip eder, koruyucu tıbbi önerilerde bulunur, gerekli durumlarda bağışıklama ve profilaksi programlarını düzenlemek.

-İlgili idari birimlerle koordinasyon halinde ADSM temizliği, mutfak ve atık yönetimi ilkelerini belirler.

-Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri  başlatmak.
-Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemektir.

Sağlı Kalite Standartlarına uygun gerekli çalışmaları yapmanızı önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                        Dt. Fatih ADA
                                                                                                                                Başhekim(Hastane Yöneticisi)

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ GÖREVLİLERİ:

1.Başkan                          : Dt. Fatih ADA(Başhekim)

2.Üye                               :Kemalettin KILIÇ(İdari ve Mali İşler Müdürü)

3.Üye                               :Dt:Özden KARAKOÇ (Kalite Yönetim Direktörü)

4.Üye                               :Dr.Dt.Okhan ORAL(Çene Cerrahi Uzmanı)

5.Üye:                              :Dt.Ayhan ÇANDIR(Diş Hekimi)

6.Üye.                               :Dt.Özlem İNAL (Diş Hekimi)

7.Üye                                :Lütfiye BEKİROĞLU (Diş Protez Lab. Sorumlusu)

8.Üye                                :Hem.Gürşen ŞARMAN(Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)

9.Üye                                :Habib SAĞLAM (Radyoliji Birim Sorumlusu.)