Periodontoloji Kliniği
14 Eylül 2022

PERİODONTOLOJİ

Periodontal tedaviler; alveol kemik, dişeti ve periodontal ligament gibi dişi çevreleyen destek dokularla ilgili tedavilerdir. Periodontoloji dalında doktora yapmış hekimler tarafından ileri periodontal tedaviler uygulanabilmektedir. İlgili hekim tarafından verilen randevu doğrultusunda aşağıdaki işlemler yapılmaktadır.

 * Başlangıç diştaşı temizliği, hijyen motivasyonu,

 * Derin dokularda subgingival küretaj tedavileri,

 * Dişeti ceplerinin uzaklaştırılması için flap cerrahileri,

 * Dişeti-periodontal abselerin ve dişetinin akut hastalıklarının tedavileri

 * Asimetrik ve estetik olmayan dişeti topografisinin düzeltilmesi,

 * Dişeti büyümelerinin tedavisi için uygulanan gingivektomi, gingivoplasti cerrahileri,

 * Dişeti çekilmelerinin tedavileri

 * Preprotetik periodontal cerrahi tedaviler

 * Rejeneratif uygulamalar  

 * Plastik mukogingival cerrahi tedaviler

 * İmplant tedavileri

 * Dişeti patolojilerinin teşhisi için biyopsi alınması

* Cerrahi programına alınan hastaların takip periyotlarının yapılması