Bilgi Güvenliği Ekibi
02 Haziran 2023

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ

 

Ad-Soyad

Ünvan

Başkan

Kemalettin KILIÇ

İdarive Mali İşlerMüdürü

Üye

Özden KARAKOÇ

KaliteYönetimDirektörü

Üye

Dilek İŞLEYEN

SorumluDişHekimi

Üye

Gürşen ŞARMAN

SorumluHemşire

Üye

Sezai CÜREBAL

SağlıkMemuru

Üye

Caner Fırat KURUCU

Bilgi İşlem