Bilgi Güvenliği Ekibi
14 Eylül 2022

 Başkan Kemalettin KILIÇ İdari ve Mali İşler Müdürü
Üye  Özden KARAKOÇ Kalite Yönetim Direktörü
 Üye  Dilek İŞLEYENDiş Hekimi
 Üye  Fahri DEVECİBİlgi İşlem Per. 
 Üye Gülşen ŞARMAN Hemşire 
 Üye Sezai CÜREBALSağlık Memuru