Bilgilendirme Döküman Ekibi
02 Haziran 2023

BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI EKİBİ

 

Ad-Soyad

Ünvan

Başkan

Fatih ADA

Başhekim

Üye

Kemalettin KILIÇ

İdarive Mali İşlerMüdürü

Üye

Özden KARAKOÇ

KaliteYönetimDirektörü

Üye

Hatice TARIM IŞIK

KaliteBirimÇalışanı

Üye

Meltem KOŞAR

KaliteBirimÇalışanı