Bilgilendirme Döküman Ekibi
14 Eylül 2022

Başkan  Fatih ADA Başhekim
 ÜyeKemalettin KILIÇ İdari ve Mali İşler Müdürü
 Üye Özden KARAKOÇ .Kalite Yönetim Direktörü
 ÜyeHatice TARIM IŞIK Kalite Yönetim Çalışanı
 ÜyeMeltem KOŞAR Kalite Yönetim Çalışanı