Risk Değerlendirme Ekibi
02 Haziran 2023

Üye

Muttalip AYDIN

Hasta HaklarıBirirmSorumlusu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ

 

Ad-Soyad

Ünvan

Başkan

Kemalettin KILIÇ

İdarive Mali İşlerMüdürü

Üye

Özden KARAKOÇ

KaliteYönetimDirektörü

Üye

Dilek İŞLEYEN

SorumluDişHekimi

ÜYE

BERAT ATEŞ

İŞ SAĞ.GÜV.UZMANI

Üye

Sezai CÜREBAL

ÇalışanSağlığıGüvenliğSor.

Üye

Gürşen ŞARMAN

EnfeksiyonKontrolHemşiresi

Üye

Lütfiye BEKİROĞLU

ProtezBirimSorumlusu

Üye

Habib SAĞLAM

RadyolojiBirimSorumlusu

Üye

Uğur ÇAVUŞOĞLU

HastaneGüvenlikSorumlusu